Poultry House

با استفاده از سیستم تزریق دارو، ضرورت استفاده از منبع آب در سالن های مرغداری حذف شده و مرغدار می تواند اطمینان حاصل کند که همه طیور بصورت یکنواخت دارو را مصرف کرده و دارو عمر مفید خود را از دست نداده است.

 

مزایای استفاده از این سیستم :

 

  • پس از پایان دوره مصرف دارو، با شستشوی خط، باقیمانده دارو بصورت کامل از خطوط آبخوری پاک شده و مشکلاتی از قبیل رسوب دارو و گرفتگی خطوط و نیپل ها بطور کامل برطرف می شود.
  • این روش اقتصادی ترین و ساده ترین روش توزیع دارو در سالن های مرغداری می باشد.

 

مشخصات فنی:  • پمپ تزریق دارو دوزاترون ساخت کشور فرانسه

  • قابلیت انتقال 2500 لیتر آب در ساعت

  • قابلیت کارکرد با فشار آب 0/3 تا 6 بار

  • قابلیت تزریق دارو با دوز 0.1 تا 20 لیتر در هزار لیتر آب

سیکل آب


اجزای اصلی:  • فشارشکن و فشارسنج: جهت تنظیم میزان فشار آب ورودی به سالن

  • فیلتر آب: جهت انجان تصفیه اولیه آب، برای جلوگیری از ورود ذرات معلق در آب به درون خطوط نیپل

  • کنتور آب: اندازه گیری میزان مصرف آب گله

 

 

پمپ تزریق آب

سیکل آب

Date: 2017,09,18
Views: 332