Poultry House

 


 

  • جنس مخزن از ورق گالوانیزه با تراکم zinc-250g/m2
  • ضخامت ورق 1/2 mm
  • طرفیت دان 110 و 130 لیتر
  • قابلیت مونتاژ و دمونتاژ شدن مخزن
  • قابل استفاده در ابتدا و مرکز سالن (تک خروجی - دو خروجی)

 

 

 

مخزن ذخیره دان (هاپر)

Date: 2017,09,18
Views: 254