Poultry House


مشخصات فنی

 

  • قابلیت استفاده از یک روزگی
  • طراحی دو قسمتی اجزای داخلی نیپل و تعبیه وزنه پلکانی پاستفاده از استیل مرغوب در بدنه داخلی نیپل و پوشش مخصوص (POM) در بدنه داخلی

  • تعبیه فواصل بین نیپل ها در سه مدل 20 و 25 و 30 سانتیمترپاستفاده از شیر انتهای خط مجهز به لوله نشانگر سطح آب

  • نیپل زرد رنگ با ظرفیت آب دهی 90 تا 120 میلی لیتر در دقیقه

  • نیپل قرمز رنگ با ظرفیت آب دهی 30 تا 85 میلی لیتر در دقیقه

نیپل آبخوری


نیپل آبخوری
نیپل آبخوری
Date: 2017,09,18
Views: 252