برخی از نکاتی که در طی سالیان برای نویسنده به تجربه و با توجه به مشاهدات و بازدید های صورت گرفته از مرغداری ها به وجود آمده به شرح ذیل میباشد. امیدورام مفید واقع شود.

تاریخ ارسال: 1397,11,30
نظرات کاربران: 0 نظر
دفعات بازدید: 879

.پاییز زمستان فصول تهویه عرضی اند

تاریخ ارسال: 1396,06,01
نظرات کاربران: 0 نظر
دفعات بازدید: 413

بدلیل وجود بسیار زیاد بیماریهای قابل انتقال از طریق هوا در اکثر مناطق ایران ، حتی هنگامی که مسائل بهداشتی رعایت میشود بیماریهایی مثل مارک ، آنفولانزا و .... میتوانند توسط هوای ورودی (تهویه) وارد سالن شوند.

تاریخ ارسال: 1396,04,20
نظرات کاربران: 0 نظر
دفعات بازدید: 365