بمنظور تامین دان اتوماتیک پرنده در روزهای ابتدایی دوره پرورش، از این سیستم استفاده می گردد.

 

مزایای سیستم :

 

  • تنظیم مقدار میزان دان با تنظیم ارتفاع خط دانخوری

  • توزیع دان بصورت اتوماتیک و یکنواخت

  • جلوگیری از پرت دان

  • کاهش هزینه نیروی انسانی

  • سهولت در قطع دان

 

 

 

سیستم پرکن اتوماتیک بشقاب جوجه

تاریخ ارسال: 1396,06,02
دفعات بازدید: 447