• جنس مخزن از ورق گالوانیزه با تراکم zinc-250g/m2

  • ضخامت ورق 1/2 mm

  • طرفیت دان 110 و 130 لیتر

  • قابلیت مونتاژ و دمونتاژ شدن مخزن

  • قابل استفاده در ابتدا و مرکز سالن (تک خروجی - دو خروجی)

 

 

 

مخزن ذخیره دان (هاپر)

تاریخ ارسال: 1396,06,02
دفعات بازدید: 1356