به منظور کنترل فشار آب ورودی به خطوط مختلف در سنین مختلف پرنده مورد استفاده قرار می گیرد

رگلاتور

تاریخ ارسال: 1396,06,09
دفعات بازدید: 573