در زمان نصب دریچه، مجموعه خانه طیور هم از وینچ دستی و هم از وینچ برقی برای کنترل باز و بسته شدن دریچه ها استفاده می نماید، در سیستم نصب خانه طیور برای دریچه های ورودی هوا، مشتری می تواند هم با اتوماسیون ( کنترلر ) و هم به صورت دستی دریچه ها را مدیریت نماید. 

 

  وینچ برقی دریچه ورودی هوا اینلت  

 

 

تاریخ ارسال: 1396,06,14
دفعات بازدید: 581