شیر شستشو در خطوط آبخوری خانه طیور، به دو روش در "انتها" یا "ابتدا و انتهای" خطوط نصب می گردد و کارایی آن در زمان شستشوی داخلی خطوط می باشد.


 

 

بشقاب دانخوری مرغ مادر

تاریخ ارسال: 1396,06,09
دفعات بازدید: 552