اتوماسیون

 

در عصر جدید به منظور بالا بردن کیفیت تولید، مدیریت بهینه فارم و منابع انسانی و همچنین کاهش مصرف انرژی در صنعت طیور، استفاده از اتوماسیون در سالن های پرورش و تولید، امری اجتناب نا پذیر است.

اهداف کلی سیستم اتوماسیون سالن های مرغداری:

 • بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش 50 درصدی مصرف سوخت

 • کاهش هزینه های سربار طی دوره و هزینه های سالانه

 • جلوگیری از بروز هرگونه خطا و اشتباه توسط نیروی انسانی در سالن

 • کاهش تردد نیروی انسانی به داخل سالن و جلوگیری از انتقال بیماری و استرس میان طیور

 • امکان افزایش تراکم تا 18 قطعه مرغ 2.5 کیلویی در هر متر مربع 

برنامه های فنی:

 • سیستم مدیریت تهویه ترکیبی (عرضی ، انتقالی و تونلی) برای اولین بار در ایران

 • سیستم مدیریت 6 الی 26 گـروه فـن بـه صورت مجزا

 • سیستم مدیریت فــن هــای دور متغیــر (گروه مجزا)

 • سیستم مدیریت گرمایــش ســالـــــن (هیتــرهــــا)

 •  سیستم مدیریت سرمایــش سـالــن (پد خنک کننده)

 • سیستم مدیریت نــور سالــن (طلوع و غروب خورشید)

 • سیستم مدیریت تـغــذیــــه - سیستم تنظیم زاویـــه دریـچــه هــــا

 • سیستم تنظیم میزان ورودی هوای تونلی(پرده های ورودی- دریچه های تونلی)

 • سیستم تنظیم رطوبت سالن (مه پاش)

 • کنترل گازهای مضر (آمونیاک)، با ایجاد تعـادل بین دما و رطوبت( انحصاری)

 • مجهز به سنسور دما در داخل و بیرون سالـن به صورت مجزا (برای اولین بار)

 • قابلیت اتصال به کامپیوتر و کنترل سالن از هر نقطه دنیـا

 • قابلیت گزارش گیـری دمــا و رطوبت سالن در کل دوره

 • مشاهـده میـزان دان و آب مصـرفـی روزانــه و کل دوره

 • مجهــز به سیستــم هشـــدار دهنــده

 • قابلیت ارسال همزمان SMS به چند خط

 

سیستم اتوماسیون مدل BH8218
                         اتوماسیون مدل BH8218
سیستم اتوماسیون مدل BH8228 
                         اتوماسیون مدل BH8228
اتوماسیون مدل BH9100 
                          اتوماسیون مدل BH9100

    

 

 

 


 

جدول کارکرد کنترلر اتوماسیون خانه طیور
                  
 


دفعات بازدید: 2212