خانه طیور، مشاوره، طراحی و اجرای سالن های مرغداری/Poultry House

سیستم ذخیره و انتقال دان

به منظور ذخیره و حفظ کیفیت دان و همچنین کاهش هزینه های نیروی انسانی از سیستم سیلو و انتقال دان استفاده می گردد.

 
سیستم انتقال دان
                                انتقال دان
دفعات بازدید: 534