تجهیزات اتوماتیک مرغ گوشتی

 


امروزه با توجه به اهمیت کاهش ضریب تبدیل دان مصرفی، حفظ کیفیت دان و جلوگیری از پرت دان، از سیستم دانخوری بشقابی استفاده می گردد. در این سیستم ابتدا هاپر (مخزن دان) بوسیله خطوط  انتقال دان و یا بصورت دستی از دان پر می شوند و سپس با روشن کردن الکتروموتور و دوران فنر اوگر درون لوله دانخوری، بشقاب ها بصورت یکنواخت پر می شوند.

بشقاب دانخوری مرغ گوشتی
                     بشقاب دانخوری مرغ گوشتی
موتورگیربکس دانخوری
                         موتور گیربکس دانخوری

 

سنسور دان
                                سنسور دان
لوله انتقال دان و اوگر
                           لوله انتقال دان و اوگر

 

مخزن ذخیره دان (هاپر)
                        مخزن ذخیره دان (هاپر)
دفعات بازدید: 1934