سیستم تهویه

تامین شرایط ایده آل پرورش و تولید در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در سالن های مرغداری فقط بوسیله طراحی سیستم های تهویه نوین و بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا انجام پذیر استهواکش ها
                                  هواکش ها
دریچه های تهویه تونلی تونلی
                         دریچه های تهویه تونلی 
 


دفعات بازدید: 2423