سیستم آبخوری


سیستم آبخوری نیپل تمامی نیازهای شما را برای تامین آب مورد نیاز طیور از روز اول تا پایان دوره پرورش در شرایط استاندارد تامین می نماید.نیپل آبخوری
                                نیپل آبخوری
لوله
                                      لوله
 
 


دفعات بازدید: 2519