دریچه ورودی هوا (اینلت)

از دریچه های ورودی هوا به منظور پیاده سازی تهویه عرضی و انتقالی در سالن های مرغداری استفاده می شود که از مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • کاهش 50 درصدی مصرف سوخت در فصول سرد سال به علت استفاده از هوای گرم زیر سقف

  • جلوگیری از بروز استرس سرمایی در سنین ابتدایی به علت سرعت پایین جریان هوا در سطح گله و تماس جوجه با هوایی که دمای آن کاملا تعدیل یافته

  • توزیع یکنواخت هوای تازه و دستیابی به یکنواختی دما در کل سالن

  • تامین هوای کافی بدون کاهش محسوس دمای سالن ، حتی در فصول سرد

متعلقات نصب دریچه
                            متعلقات نصب دریچه
 

 

 

نکات نصب دریچه در دیوار:

  • جهت نصب استاندارد دریچه بر روی دیوار، از چارچوب فلزی یا چوبی به ضخامت 4 سانتیمتر استفاده شود.

  • شیب دیوار زیر دریچه باید به سمت بیرون سالن باشد تا از جمع شدن آب باران جلوگیری شود.

  • دریچه هوا می بایست مطابق شکل ذیل روی دیوار نصب گردد.

  • ابعاد حفره نصب جهت دریچه 30*60: 56 * 27 سانتیمتر

  • ابعاد حفره نصب جهت دریچه 35*90: 80 * 27 سانتیمتر

 

ابعاد سوراخ دریچه اینلت
دفعات بازدید: 3600