خانه طیور، مشاوره، طراحی و اجرای سالن های مرغداری/Poultry House

تجهیزات اتوماتیک مرغ مادر

Automatic Breeder Equipment


سیستم آشیانه اتوماتیک در سالن های مرغ مادر گوشتی و تخم گذار، جهت جمع آوری اتوماتیک تخم مرغ های نطفه دار و انتقال به خارج از سالن استفاده می شود.

آشیانه اتوماتیک مرغ مادر
                         آشیانه اتوماتیک مرغ مادر
سیستم دانخوری زنجیری (تراف)
                         سیستم دانخوری زنجیری(تراف)

 

اسلت و پایه اسلت آشیانه مرغ مادر
                                     اسلت و پایه اسلت
سیستم آبخوری مرغ مادر
                        سیستم آبخوری مرغ مادر
 


دفعات بازدید: 1214