تجهیزات اتوماتیک مرغ مادر

Automatic Breeder Equipment

 

 

سیستم آشیانه اتوماتیک در سالن های مرغ مادر گوشتی و تخم گذار، جهت جمع آوری اتوماتیک تخم مرغ های نطفه دار و انتقال به خارج از سالن استفاده می شود.

 

 

آشیانه اتوماتیک مرغ مادر
               آشیانه اتوماتیک مرغ مادر

بشقاب دانخوری مرغ مادر
          سیستم دانخوری بشقابی مرغ مادر

سیستم دانخوری زنجیری (تراف)
           سیستم دانخوری زنجیری(تراف)

 

اسلت و پایه اسلت آشیانه مرغ مادر
                اسلت و پایه اسلت

سیستم دانخوری بشقابی خروس
          سیستم دانخوری بشقابی خروس

سیستم آبخوری مرغ مادر
                  سیستم آبخوری مرغ مادر

تله نوری
                         تله نوری

 


دفعات بازدید: 3548