خانه طیور، مشاوره، طراحی و اجرای سالن های مرغداری/Poultry House

اتوماسیون

 

در عصر جدید به منظور بالا بردن کیفیت تولید، مدیریت بهینه فارم و منابع انسانی و همچنین کاهش مصرف انرژی در صنعت طیور، استفاده از اتوماسیون در سالن های پرورش و تولید، امری اجتناب نا پذیر است.

اهداف کلی سیستم اتوماسیون سالن های مرغداری:

 • بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش 50 درصدی مصرف سوخت

 • کاهش هزینه های سربار طی دوره و هزینه های سالانه

 • جلوگیری از بروز هرگونه خطا و اشتباه توسط نیروی انسانی در سالن

 • کاهش تردد نیروی انسانی به داخل سالن و جلوگیری از انتقال بیماری و استرس میان طیور

 • امکان افزایش تراکم تا 18 قطعه مرغ 2.5 کیلویی در هر متر مربع 

برنامه های فنی:

 • سیستم مدیریت تهویه ترکیبی (عرضی ، انتقالی و تونلی) برای اولین بار در ایران

 • سیستم مدیریت 6 الی 26 گـروه فـن بـه صورت مجزا

 • سیستم مدیریت فــن هــای دور متغیــر (گروه مجزا)

 • سیستم مدیریت گرمایــش ســالـــــن (هیتــرهــــا)

 •  سیستم مدیریت سرمایــش سـالــن (پد خنک کننده)

 • سیستم مدیریت نــور سالــن (طلوع و غروب خورشید)

 • سیستم مدیریت تـغــذیــــه - سیستم تنظیم زاویـــه دریـچــه هــــا

 • سیستم تنظیم میزان ورودی هوای تونلی(پرده های ورودی- دریچه های تونلی)

 • سیستم تنظیم رطوبت سالن (مه پاش)

 • کنترل گازهای مضر (آمونیاک)، با ایجاد تعـادل بین دما و رطوبت( انحصاری)

 • مجهز به سنسور دما در داخل و بیرون سالـن به صورت مجزا (برای اولین بار)

 • قابلیت اتصال به کامپیوتر و کنترل سالن از هر نقطه دنیـا

 • قابلیت گزارش گیـری دمــا و رطوبت سالن در کل دوره

 • مشاهـده میـزان دان و آب مصـرفـی روزانــه و کل دوره

 • مجهــز به سیستــم هشـــدار دهنــده

 • قابلیت ارسال همزمان SMS به چند خط

 

سیستم اتوماسیون مدل BH8218
                         اتوماسیون مدل BH8218
اتوماسیون مدل BH9100 
                          اتوماسیون مدل BH9100

    

 

 

 


 

جدول کارکرد کنترلر اتوماسیون خانه طیور
                  
 


دفعات بازدید: 1260