اتوماسیون مدل BH9100

 

 برنامه های فنی:

 

  • صفحه کنترل لمسی 7 اینچی

  • کنترل اتوماتیک 26 گروه فن، تنظیم 36 مرحله تهویه

  • کنترل اتوماتیک سیستم گرکایشی با قابلیت تقسیم بندی 5 منطقه گرمایی

  • محاسبات اتوماتیک میزان تهویه مورد نیاز

  • سرعت باد و دمای قابل حس توسط پرنده

  • قابلیت اتصال سنسور CO2

    

 

 

اتوماسیون مدل BH9100

دفعات بازدید: 1458