اتوماسیون مدل BH8218

 

 برنامه های فنی:

 

  • سیستم مدیریت تهویه ترکیبی (عرضی، انتقالی و تونلی) برای اولین بار در ایران

  • سیستم مدیریت 6 الی 26 گروه فن به صورت مجزا

  • سیستم مدیریت فن های دور متغیر (گروه مجزا)

  • سیستم مدیریت گرمایش سالن (هیترها)

  • سیستم مدیریت سرمایش سالن (پد خنک کننده)

  • سیستم مدیریت نور سالن (طلوع و غروب خورشید)

  • سیستم مدیریت تغذیه

  • سیستم تنظیم زاویه دریچه ها

  • سیستم تنظیم میزان ورودی هوای تونلی (پرده های ورودی - دریچه های تونلی)

  • سیستم تنظیم رطوبت سالن (مه پاش)

  • کنترل گازهای مضر (آمونیاک)، با ایجاد تعادل بین دما و رطوبت (انحصاری)

  • مجهز به سنسور دما در داخل و بیرون سالن به صورت مجزا (برای اولین بار)

  • قابلیت اتصال به کامپیوتر و کنترل سالن از هر نقطه دنیا

  • قابلیت گزارش گیری دما و رطوبت سالن در کل دوره

  • مشاهده میزان دان و آب مصرفی روزانه و کل دوره

  • مجهز به سیستم هشدار دهنده

  • قابلیت ارسال همزمان اس ام اس به چند خط

 

 

اتوماسیون مدل BH8218

دفعات بازدید: 1565